Procesregisseur VDG – Matchpartner – Hoogeveen

Matchpartner

Voor de Gemeente zijn wij opzoek naar een Procesregisseur voor 32-36 uur per week.

We werken samen aan collectieve, gemeentegrensoverschrijdende en interbestuurlijke opgaven en behartigen de gemeenschappelijke belangen van twaalf Drentse gemeenten. De bijbehorende visie luidt: In de periode 2023-2027 werken de Drentse gemeenten samen aan een aantrekkelijke agenda, hebben een gezamenlijke lobbyagenda, werken nauw samen met de provincie en waterschappen aan maatschappelijke opgaven en zijn actief en betrokken lid van de VNG. De inhoudelijke samenwerking in de portefeuilles vormt het hart van de samenwerking in VDG-verband. We behouden de acht portefeuilles die ook in de vorige bestuursperiode bestonden. Van alle opgaven binnen alle portefeuilles zien we voor deze bestuursperiode de volgende drie grootste opgaven: 1. Gezondheid en Preventie, 2. Energie en Klimaat en 3. Wonen en landelijk gebied. Naast de portefeuilleprogrammering bestaat de Samenwerkingsagenda uit drie VDG-brede thema’s, die meer zorg, tijd en aandacht verdienen ten gunste van de inhoudelijke opgaven waar in de portefeuilles aan wordt gewerkt:

  1. Een verkenning naar de behoefte rond gezamenlijke kennisontwikkeling;
  2. Een verkenning naar de behoefte om samen te werken rond personele schaarste;
  3. Het versterken van de Drentse lobbykracht.

Om de goede samenwerking in Drenthe verder te versterken, werken we samen met provincie en waterschappen aan interbestuurlijke visie en werken we aan het bestuurlijk-ambtelijk samenspel op regionaal niveau.  

Opdracht
Als procesregisseur van de VDG ben je samen met de ambtelijk secretaris aan zet voor de uitvoering van de samenwerkingsagenda. Je bent een regisseur, coördinator, aanjager, organisator en ondersteuner tegelijk. Je schaakt binnen de context van een (complexe) politiek bestuurlijk speelveld op de borden van netwerken, kennisdelen, samenwerken en belangenbehartiging.

Je werkt samen met ambtenaren van de gemeenten en provincie aan het uitvoeren van bestuurlijke opdrachten en wensen. Je bent goed in staat om ambitie en visie te vertalen naar concrete resultaten en acties. Je hebt een neus voor actuele ontwikkelingen en weet voor gemeenten relevante thema’s te agenderen.

Je bent het aanspreekpunt voor een aantal portefeuilles uit de strategische agenda. Daarnaast ben je voor een aantal portefeuilles secretaris en adviseer en ondersteun je portefeuillehouders en bestuurlijk trekkers bij de activiteiten binnen de portefeuilles.

Je vertegenwoordigt de belangen van de Drentse gemeenten binnen en buiten de provincie Drenthe. Je bouwt en onderhoudt een breed netwerk rondom de opgaven uit de strategische agenda.

  • Salaris tot €6000,-
  • Reiskostenvergoeding (€0,21 per km)
  • 25 vakantiedagen met 8,33% vakantietoeslag
  • Pensioenregeling
  • Opleiding en ontwikkelingsmogelijkheden

Lees hier meer

Deel deze vacature: