Senior assistent accountant agro – Alfa Accountants en Adviseurs – Hoogeveen

Alfa Accountants en Adviseurs

Functieomschrijving
Senior assistentaccountant agro

Jij voelt je thuis in deagrarische sector. Je hebt al ruime ervaring als assistentaccountant en doorgroeien naar klantbeheerder is voor jou eenlogische vervolgstap in je loopbaan. Wil je ècht iets betekenenvoor agrarische ondernemers én de waardering krijgen die jeverdient? Dan is Alfa op zoek naar jou!#LI-HYBRID#LI-CV1
Alfa is een decentrale,mensgerichte accountants- en adviesorganisatie. Voor jou alsassistent accountant agrarisch betekent dit dat je komt te werkenbij een organisatie waar je veel verantwoordelijkheid krijgt. Alfakent geen partnerstructuur, maar biedt jou de mogelijkheid zelfeigenaar van onze organisatie te worden. Zo ben je niet alleen voorde organisatie, maar ook voor jezelf aan de slag. Hoe mooi isdat?

Wat ga je doenals senior assistent accountant agro?

In dezefunctie ben je zelfstandig verantwoordelijk voor het opmaken van dejaarrekening, balans en winst en verliesrekening. Je doet dit voorde meer complexe klanten en helpt ze met de inrichting enverwerking van de financiële administratie; optimaleklantondersteuning door het voor de agrarisch ondernemer zomakkelijk mogelijk te maken. Hiervoor maak je gebruik van moderneIT-oplossingen waarmee je cijfers in de actualiteit via eendashboard analyseert. Jouw kennis en deskundigheid maken dat jeklantspecifieke aandachtspunten signaleert, bespreekt met deondernemer en deze samen met je collega’s omzet in een passendadvies. Als ervaren assistent accountant zorg je ervoor dat onzestarters en junioren goed worden begeleid en help je ze te groeienin het vak.

Je ontvangt zelf ookgoede begeleiding en er is veel aandacht voor vaktechnisch overleg.Nauwe samenwerking met de andere disciplines binnen Alfa is vanessentieel belang om ons optimaal in te kunnen zetten voor onzeklanten.

Arbeidsvoorwaarden

 • Marktconformsalaris
 • Reiskostenvergoeding 
 • 25vakantiedagen o.b.v. 40 uur per week
 • Direct eenvast contract voor onbepaaldetijd
 • Thuiswerkbudget t.w.v. €500 euro,thuiswerkvergoeding en mogelijkheid tot hybridewerken
 • Volop ontwikkelmogelijkheden middels deAlfa Academy
 • Individueel keuzebudget van 5,08%van het brutosalaris. Deze is o.a. in te zetten voor extravakantiedagen of extra salaris

Isjouw interesse gewekt en wil jij meer weten over de functie, Alfaof de arbeidsvoorwaarden? Kijk dan op werkenbijalfa.nl of neemcontact op met Marrit Tamminga (Regio Recruiter Noord),+31 882531014 ofmtamminga@alfa.nl.

Wat heb jenodig in deze functie?

 • HBO/WO diploma accountancy, bedrijfseconomie ofagrarische bedrijfskunde;
 • Je bent kritisch,neemt graag zelf het initiatief en werkt accuraat;
 • Je hebt affiniteit met ICT toepassingen en bentcommunicatief vaardig;
 • Minstens 5 jaarervaring als assistent accountant;
 • (Studerendvoor de) AA-titel is een pre;
 • Affiniteit meten kennis van de agrarische sector;
 • Je bentcommunicatief vaardig en klantgericht.

Lees hier meer

Deel deze vacature: