Casusregisseur Jeugd en Veiligheid – Matchpartner – Hoogeveen

Matchpartner

Deze gemeente wil verbindingen leggen tussen de uitvoering van verschillende wetten; daarbij geldt het principe één gezin, één plan, één aanspreekpunt. Ook gaan ze uit van de verantwoordelijkheid van ouders voor hun kind(eren) en versterken ze waar nodig hun eigen kracht en zelfregie.

Voor deze functie ligt het accent van je betrokkenheid bij gezinnen waar er zoveel zorgen zijn over veiligheid en ontwikkeling van een kind dat er meer nodig is om de veiligheid te waarborgen en ontwikkelingsdreiging te doen afnemen.

Functie-informatie

Je houdt je bezig met:

 • Het opbouwen van het diagnostisch beeld met behulp van daarvoor beschikbare instrumenten;
 • Het verrichten van crisisinterventie;
 • Het vaststellen van de benodigde zorg en het opstellen van een plan van aanpak met de cliënt;
 • Het opstellen van een verwijzing, c.q. beschikking voor de benodigde zorg en ondersteuning;
 • Het signaleren van (aspecten) van onveiligheid; het kunnen maken van een risicotaxatie;
 • Het opstellen van veiligheidsplannen (Gezinsplan) met de cliënt en diens (sociale en professionele) netwerk en het bewaken van de uitvoering van veiligheidsplannen;
 • Het voeren van regie op veiligheid en waar nodig bijsturen;
 • Het (waar nodig) indienen van verzoeken tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming;
 • Het ondersteunen van de cliënt bij het daadwerkelijk inzetten van zorg op basis van de beschikking en het bewaken van de continuïteit en samenhang van de zorg en ondersteuning;
 • Het met de cliënt evalueren of de geleverde zorg nog voldoet aan de gestelde doelen. Indien nodig zorgen voor een eventuele bijstelling, aanscherping en/of wijziging van de indicatiestelling;
 • Het bijhouden van het cliëntdossier;
 • Samenwerken met casus- en procesregisseurs en betrokken hulpverlening;
 • Coördineren van vrijwillig gesloten plaatsingen.
 • Salaris tot €5247- o.b.v. 36 uur
 • Jaarcontract met optie tot verlenging of vast dienstverband
 • Reiskosten of leaseauto
 • Pensioenregeling
 • Eindejaarsuitkering

Lees hier meer

Deel deze vacature: