Omgevingsmanager ondergrondse infra – Eminent Groep – Hoogeveen

Eminent Groep

Ben je bedreven in het sturen van civiele bouwprocessen en heb je een rijke ervaring op dit gebied? Dan is de rol van omgevingsmanager wellicht iets voor jou!

Als omgevingsmanager fungeer je als cruciale verbinding tussen het bouwproject en de omgeving: bewoners, bedrijven, weggebruikers, gemeenten en provincies. Je bent de brug tussen het project en individuen en organisaties wiens belangen worden beïnvloed door de uitvoering ervan. Jouw rol is het efficiënt begeleiden van het bouwproject met zo min mogelijk hinder voor de omgeving. Wanneer er bijvoorbeeld verkeersoverlast of geluidshinder optreedt, zorg jij voor oplossingen. Het is van groot belang dat de omgeving op de hoogte is van wat er te verwachten valt, en dit begint met heldere communicatie.

Als omgevingsmanager ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van interactie met externe stakeholders en interne partijen om het project binnen de gestelde kaders te realiseren.

Je dagelijkse taken omvatten onder andere:

  • Het zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de omgeving tijdens de uitvoering.
  • Het informeren van betrokkenen via informatiebijeenkomsten en nieuwsbrieven over mogelijke gevolgen van het project.
  • Het afhandelen van klachten of schadeclaims.
  • Het waarborgen dat aan alle voorwaarden is voldaan om het bouwproject vlot te laten verlopen, zoals vergunningen, grondaankopen, en natuurbehoudsmaatregelen.
  • Het identificeren van stakeholders en het afstemmen en vastleggen van hun eisen, wensen en raakvlakken.
  • Het fungeren als aanspreekpunt voor alle stakeholders.
  • Het onderzoeken van de impact op flora & fauna en het implementeren van passende maatregelen.
  • Het aanvragen en waarborgen van alle benodigde vergunningen.
  • Het beoordelen van verkeersmaatregelen en de afstemming hiervan met stakeholders.
  • Het opstellen, beheren en up-to-date houden van alle benodigde plannen binnen omgevingsmanagement.

Lees hier meer

Deel deze vacature: