Procesregisseur VDG – Matchpartner Werving en Selectie – Hoogeveen

Matchpartner Werving en Selectie

Bedrijfsomschrijving

WaaromMatchpartner?

Wij hebben oog voorjou persoonlijk als kandidaat. Wat zijn je wensen, wat is jesituatie nu en zijn er nog verbeterpunten? Wij kijken verder dan jeCV, kortom: jij als kandidaat staat centraal! Wij zorgen ervoor datje met een positief gevoel naar je nieuwe baan gaat

Matchpartner zet zich in voor jou. Wij zijn altijd op zoeknaar een duurzame match, die past bij jouw loopbaan. We willendaarom niet alleen je cv, maar ook jou als professional lerenkennen. Zo zorgen we voor een persoonlijke, professionele aanpak opmaat. Wij vinden gezelligheid en een klik ook erg belangrijk, dusook af en toe gezellig koffie drinken en samen sparren met je vastecontactpersoon over je loopbaan.

Reageerdirect!

Wij doen hard onsbest om jou zo snel mogelijk (binnen 2 werkdagen) reactie offeedback te geven. Voor deze vacature kan je schakelen met Jip vanGroningen via 06 436 29080 of jip@matchpartner.nl

Ben jij als ZZP’er op zoek naar een nieuweopdracht? Aarzel dan ook niet om mij tecontacten.

Functieomschrijving

Voor de Gemeente zijn wij opzoek naar eenProcesregisseur voor 32-36 uur per week.

Wewerken samen aan collectieve, gemeentegrensoverschrijdende eninterbestuurlijke opgaven en behartigen de gemeenschappelijkebelangen van twaalf Drentse gemeenten. De bijbehorende visie luidt:In de periode 2023-2027 werken de Drentse gemeenten samen aan eenaantrekkelijke agenda, hebben een gezamenlijke lobbyagenda, werkennauw samen met de provincie en waterschappen aan maatschappelijkeopgaven en zijn actief en betrokken lid van de VNG. De inhoudelijkesamenwerking in de portefeuilles vormt het hart van de samenwerkingin VDG-verband. We behouden de acht portefeuilles die ook in devorige bestuursperiode bestonden. Van alle opgaven binnen alleportefeuilles zien we voor deze bestuursperiode de volgende driegrootste opgaven: 1. Gezondheid en Preventie, 2. Energie en Klimaaten 3. Wonen en landelijk gebied. Naast de portefeuilleprogrammeringbestaat de Samenwerkingsagenda uit drie VDG-brede thema’s, die meerzorg, tijd en aandacht verdienen ten gunste van de inhoudelijkeopgaven waar in de portefeuilles aan wordt gewerkt:

 1. Een verkenning naar de behoefte rondgezamenlijke kennisontwikkeling;
 2. Eenverkenning naar de behoefte om samen te werken rond personeleschaarste;
 3. Het versterken van de Drentselobbykracht.

Om de goedesamenwerking in Drenthe verder te versterken, werken we samen metprovincie en waterschappen aan interbestuurlijke visie en werken weaan het bestuurlijk-ambtelijk samenspel op regionaalniveau.  

Opdracht
Alsprocesregisseur van de VDG ben je samen met de ambtelijk secretarisaan zet voor de uitvoering van de samenwerkingsagenda. Je bent eenregisseur, coördinator, aanjager, organisator en ondersteunertegelijk. Je schaakt binnen de context van een (complexe) politiekbestuurlijk speelveld op de borden van netwerken, kennisdelen,samenwerken en belangenbehartiging.

Je werktsamen met ambtenaren van de gemeenten en provincie aan hetuitvoeren van bestuurlijke opdrachten en wensen. Je bent goed instaat om ambitie en visie te vertalen naar concrete resultaten enacties. Je hebt een neus voor actuele ontwikkelingen en weet voorgemeenten relevante thema’s te agenderen.

Jebent het aanspreekpunt voor een aantal portefeuilles uit destrategische agenda. Daarnaast ben je voor een aantal portefeuillessecretaris en adviseer en ondersteun je portefeuillehouders enbestuurlijk trekkers bij de activiteiten binnen deportefeuilles.

Je vertegenwoordigt de belangenvan de Drentse gemeenten binnen en buiten de provincie Drenthe. Jebouwt en onderhoudt een breed netwerk rondom de opgaven uit destrategische agenda.

Functie-eisen

 • Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelorniveau
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaringmet het begeleiden van processen of projecten binnen eenoverheidsinstelling
 • Minimaal 32 uurbeschikbaar 
 • Aantoonbare werkervaring met(inter)bestuurlijke samenwerking 

Arbeidsvoorwaarden

 • Salaristot €6000,-
 • Reiskostenvergoeding(€0,21 per km)
 • 25 vakantiedagen met 8,33% vakantietoeslag
 • Pensioenregeling
 • Opleiding enontwikkelingsmogelijkheden

Lees hier meer

Deel deze vacature: